Reframework

 

Reframework helpt bij het anders naar business kijken: een mentaliteit of "state of mind" waarbij bewust verschillende perspectieven en gezichtspunten genomen worden om daarmee vooronderstellingen, paradigma's en ingesleten patronen uit te dragen.

De kern van het Reframework is het stimuleren van ‘Wat als’ hypotheses om te komen tot verbeeldende vragen over ‘hoe kunnen we’ en ‘wat zouden we’. Business strategieën, kerncompetenties en producten&services kunnen nu verder ontwikkeld worden op de fundamenten van waarde transacties. Mens, Business model en inhoud komen hierbij afgewogen en in samenhang aan bod.

zie voor meer informatie het ReframeWork