MEDEWERKERS

Roald Vandepoel is strategisch business coach, adviseur en docent. Hij is betrokken bij diverse Roadmaps, grote, innovatieve product- en dienst ontwikkeltrajecten. Hij adviseert directies bij het praktisch realiseren van hun toekomstgerichte innovaties.

Vandepoel studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Zijn belangstelling  gaat vooral uit naar het helder inzichtelijk maken van business vraagstukken om daarbij kansrijke innovaties te ontdekken en realiseren, gebaseerd op onderliggende overtuigingen vanuit een onderneming en gekoppeld aan de ambities van een organisatie binnen het speelveld waarin zij zich bevindt. Het herontdekken en herdefinieren van de mogelijke strategische innovatierichtingen die zich daarin bevinden. Een betrokken facilitator met jarenlange ervaring en kennis van zaken, die onafhankelijk helpt bij het in kaart brengen en vervolgens realiseren van echte business innovaties.

 

Mario van der Linden is als ontwikkelaar en coach betrokken geweest bij vele grote en kleine research en product ontwikkelings trajecten. Daarnaast is hij initiator en intermediair bij ontwikkelingstrajecten tussen MKB bedrijven en instituten als TNO.

Van der Linden studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij ook is gepromoveerd. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het realiseren van innovatieve producten en diensten. Hij is daarbij graag meewerkend voorman en coach voor de ontwikkelende teams. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor de strategen in het oplijnen van business innovaties en te ontwikkelen producten of diensten.

 

.